Førde Kranutleige AS har lang erfaring innan dei fleste typar oppdrag. Med fokus på HMS, planlegging, kvalitet, punktlighet og service sikrar vi deg som oppdragsgivar en positiv opplevelse. Kontakt oss i dag for ei godt tilbud.

Smarte løysingar

Effektive, smarte og gode løysingar for ditt behov og oppdrag.

Sikkerhet

Med fokus på HMS og sikkerhet ivaretek vi alle involverte.

Kostnadar

Rimelege prisar, effektivt arbeid og utførelse i riktig kvalitet.

Kranar og utstyr

Moderne maskinpark og dyktige tilsette med lang erfaring.

Om Oss

I 1988 starta Steinar Hoddevik eiga bedrift, og har deretter vokst seg opp til og bli den største bedrifta innan kranutleige i Sogn og Fjordane.

Førde kranutleige AS disponerer 7 mobilkraner frå 50 tonn til 220 tonn. Vi har 3 trekkvogner, derav 1 med 42TM kran og 4 semitrailerar.

Førde Kranutleige AS har i dag 7 heiltidsansatte. Vi tar helse, miljø og sikkerhet på alvor, på alle områder. Bevisst arbeid viser positiv nedgang i skadefrekvenskurven. Vi arbeider hele tiden med å være en mønsterbedrift innen helse, miljø og sikkerhet. Vi meinar at dette er områder som også kjem våre kundar til gode. Som kunde hos oss er du alltid sikret gode tekniske løsninger til konkurransedyktige prisar.

  • Rask respons.
  • Kvalitet og erfaring i arbeid.
  • Fokus på HMS og sikkerheit.
  • Fleksible løysngar.
  • Moderne og riktig utstyrt.

Førde Kranutleige A/S leiger lokale med Hoddevik eigendom A/S på Øyrane 10 i Førde. Kontakt oss for videre informasjon og gode tilbud innan transport, kranutleie og andre tenester.

9

Tilsette


Tilsette med lang erfaring og god service.
8

mobilkraner


Moderne maskinpark og riktig utstyr.
4

lastebiler / lastebilkraner


Lastebiler og traller for transportoppdrag.
31

års erfaring


Lang erfaring, høg kvalitet og god service.